โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล และโครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล และโครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

ในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

 ของ บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ของ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 14.00 น.

ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง