โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว และตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โดยแบ่งเป็น 2 เวที คือ

 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศาลาวัดหินโค้ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศาลาวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง