โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

 

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ศาลาวัดหินโค้ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ศาลาวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง