โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

                                                                 การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

                            ในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                                                    และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                                                   โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

                                                               ของ บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด 

                                           ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวะดระยอง

                                             วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น.

                                            ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลด : เอกสารเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2