โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)"

(โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

ของบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด

ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมโกดเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง