โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)


ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โดยแบ่งเป็น 2 เวที ดังนี้
- เวทีเช้า เวลา 09.00-12.00 น.


- เวทีบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.ศาลาวัดสิทธิสามัคคี (วัดแม่น้ำคู้ใหม่) ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง