โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)"

(โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

ของบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด

โดยจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 2 วัน จำนวน 3 เวที โดยสามารถเลือกเข้าเวทีไหนเวทีหนึ่งได้ ดังนี้

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. หรือช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอ