โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่  1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ

บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด

ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 – 17.30 น.

ณ วัดปทุมวนาวาส ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี