WELCOME TO ENVIWORK
 

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญระดับมืออาชีพ
พร้อมทุ่มเทในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

193/57-58 Rat Phattana road, Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240
  02-001-8880-1  Fax 02-001-8880-1 EXT 404-405

LASTEST NEWS

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท...

การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2                             ในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่  1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล และโครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล

โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม...