WELCOME TO ENVIWORK
 

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญระดับมืออาชีพ
พร้อมทุ่มเทในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

193/57-58 Rat Phattana road, Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240
  02-001-8880-1  Fax 02-001-8880-1 EXT 404-405

LASTEST NEWS

โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการโรงงานผลิต...

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Public Scoping)...

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญา...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)...