ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีวมวล

บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด 
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 
กำหนดการประชุม
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ของบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 
 
 
►สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณณัฐพล ประจันพล (คุณปิ๊ก)
ที่อยู่ : บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เลขที่
93/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์: 0-2001-8880-1 ต่อ 312 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09-2256-6987
โทรสาร: 0-2001-8880-1 ต่อ 404-405
อีเมล : nattapon@enviwork.co.th
เว็บไซต์: www.enviwork.co.th