โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
Bottle Grade PET Resins(ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

>>> วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง <<<