ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ต่อการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการ 
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณประทีป เลียงเพ็ชร

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

โทรศัพท์: 081-343-1742

อีเมล: prateepl@thaioilgroup.com
คุณวชิรวิทย์ มุขคีรี

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

โทรศัพท์ : 086-340-0709

อีเมล: wachirawit@enviwork.co.th