ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน CoP

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน CoP

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อการดำเนินการและมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Report)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรืออาร์ดีเอฟ

บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด

 

กำหนดการและสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิพัฒนพัฒนา โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายสฤษศักดิ์ พุฒซ้อน บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
ที่อยู่ : 193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 08 8502 3570, 0 2001 8880-1 ต่อ 312 โทรสาร : 0 2001 8880-1 ต่อ 405
อีเมล :  saritsak@enviwork.co.th