ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Cop Report)

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(กำลังการผลิต 3.188 เมกะวัตต์)

(ติดตั้งภายในพื้นที่ของบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จัดกัด)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

 
 
 
กำหนดการประชุม
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 
 
►สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ว่าที่ ร.ต.วชิรวิทย์ มุขคีรี (คุณกาแฟ)
ที่อยู่ : บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เลขที่
93/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์: 0-2001-8880-1 ต่อ 312 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6340-0709
โทรสาร: 0-2001-8880-1 ต่อ 404-405
อีเมล : wachirawit@enviwork.co.th
เว็บไซต์: www.enviwork.co.th