โครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

โครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ระหว่างการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี)
 
โครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 
 
 
  วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง