โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที  ได้แก่ ☟☟

☺☺☺ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

☺☺☺ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

➤➤➤ ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง