News

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2...

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหิ...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...

โครงการโรงงานผลิดเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิดเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1...